Інформаційно-освітній портал для школярів, батьків и вчителів.


Досить часто на уроках мови і літератури вам доводиться писати твори. І кожен із вас знає, що виконати таку роботу досить важко. Можна, звичайно, взяти той чи інший збірник, чи якусь інтернет-бібліотеку, списати готовий текст, і не гаяти свій час, тим самим одержати задовільну оцінку. Але тоді ви втратите можливість виявити свою індивідуальність, висловити власні думки й одержати відмінну оцінку.

Учнівський твір — це не лише важливий засіб контролю знань школярів, а й спосіб формування духовного світу особистості, вироблення необхідних навичок та вмінь, самостійності мислення.

Як же навчитися писати твори з мови?

Запорукою успіху є:

  • уважне, вдумливе читання художньої літератури;
  • детальне спостереження за описами місцевості, пам’яток історії та культури у творах письменників-класиків та їх аналіз;
  • прослуховування радіопередач і перегляд відповідних телепередач, обговорення їх із близькими та друзями;
  • читання газетних та журнальних статей на морально-етичні теми;
  • спілкування з природою, уміння помічати різні деталі, фантазувати;
  • комунікабельність, товариськість, навички культурного спілкування з людьми, вміння їх вислухати;
  • розвиток логічного мислення, аналізу й узагальнення почутого і побаченого.

 

Спробуйте навчитися писати твори за допомогою нашого освітньо-інформаційного порталу.

Наш сайт побудований таким чином, щоб ним могли користуватись учні 5 – 12 класів, готуючись до написання творів з української мови та літератури, а також зарубіжної літератури. Він містить такі розділи; «Твори з української мови», «Твори з української літератури», «Біографії письменників» які, у свою чергу, поділяються на частини за класами.

Шкільний курс літератури передбачає не лише читання художніх творів та опрацьовування текстів на уроках. Вивчення того чи іншого твору з літератури, творчості письменника або поета в цілому завершується написанням твору. Твір з літератури — дзеркало вашого знання історико-літературного матеріалу, художнього твору, здатності думати, відчувати, аналізувати, зіставляти, розуміти світ і себе.

Твір з літератури — це самостійно створене зв’язне висловлювання на задану тему, якому властиві всі ознаки тексту: тематична і стильова цілісність, структурна організація, смислові і мовні зв’язки між складовими частинами. Побудова і мовне оформлення тексту передбачає самостійні творчі пошуки автора.

Написання твору з літератури — чи не найскладніша творча робота. Тому і готуватися до неї треба заздалегідь.

Робота над твором складається з кількох етапів:

1. Вибір теми.

2. Обдумування теми і визначення головної думки (ідеї) твору.

3. Добір фактичного матеріалу.

4. Складання плану.

5. Написання твору.

6. Удосконалення написаного.

7. Переписування тексту у чистовик.

Написавши чернетку, перечитайте текст ще раз і виправте помічені недоліки — стилістичні, граматичні тощо. Цю роботу доцільно виконувати удвох, читаючи текст вголос.

Переписуючи твір, уважно слідкуйте за грамотністю, не лінуйтесь звертатися до словників та довідників, повторювати правила орфографії і пунктуації.

Виконавши описані вище етапи роботи, ви, таким чином, дотримаєтесь основних вимог до твору. А саме: повно розкриєте обрану тему; чітко сформулюєте думки; послідовно і логічно побудуєте текст; скористаєтесь багатством лексики мови; виявите свою орфографічну та пунктуаційну грамотність.

Усе сказане стосується, перш за все, творів на літературну тему.

Якщо ви працюєте над твором на так звану вільну тему, пам’ятайте, що такий твір також передбачає знання певного літературного матеріалу, але вирішувати, які саме твори письменників можна використати для доведення думки, будете ви самі. Тобто в цьому випадку від вас вимагається не тільки знання позапрограмової літератури, але й абсолютно вільне володіння навичками красного письменства. Таким чином, ваше завдання не полегшується, а дещо ускладнюється.

Бажаємо успіхів!