Твір на тему: «Герої романтичних творів»

...

Голосуйте за цей твір

Твір на тему: «Герої романтичних творів»

Романтизм походить від французького «romantisme». У XVIII столітті романтичним називали все надзвичайне, вигадане, фантастичне, все, що зустрічається в книгах, а не в житті. У художній літературі – це напрям, який інтенсивно розвивався в період кінця XVIII – середини XIX століття і висунув на передній план конфлікт особистості, одержимої тугою за ідеалом, зі світом, в якому цей ідеал неможливо втілити. Даний конфлікт розроблявся у двох основних варіантах: ситуації втечі героя від сталої дійсності в царство мрії, фантазії та краси (природи, поезії, одухотвореної любові тощо); ситуації непримиренної боротьби героя з дійсністю, яка часто закінчувалася для нього поразкою і загибеллю.

В обох варіантах на тлі оголених протиріч між романтичним ідеалом і «прозовою» дійсністю затверджувалася цінність романтичної особистості. Як зразки такої особистості фігурували, як правило, неабиякі натури, наділені незвичайною енергією і здатністю переживати «шалені» пристрасті, одержимі болісної тугою за ідеалом і прагненням до внутрішньої свободи, що відчувають тягу до всього незвичайного – героїчного, таємничого, фантастичного, екзотичного. Особливий різновид романтичного героя представляла собою творча особистість, яка знаходила різноманітні втілення в образах художників, поетів, музикантів, артистів. Теми, сюжети, персонажі романтичних творів вимагали особливого арсеналу художніх засобів, в якому провідна роль належала антитезі, символу, іронії, гротеску, гіперболи.

Романтизм як літературний напрям з’являється в Західній Європі наприкінці XVIII століття, а в Україні романтичні твори з’являються у першій половини XIX століття. Пафос романтизму полягає в утвердженні абсолютної свободи людської особистості, яка стоїть в центрі ворожого світу.

Романтизм як напрям у літературі пов’язують з такими зарубіжними письменниками і поетами , як Байрон , Гейне , Шиллер , Гете , Гюго. В Україні  це насамперед Т. Г. Шевченко, П. Куліш, О. Стороженко. Романтизм – явище неоднозначне. Він розвивається в літературах Європи та України з кінця XVIII – до першої третини XIX століття. У кожній країні романтизм мав свої особливості. Високими орієнтирами романтизму були в Англії – Д. Г. Байрон, у Франції – В. Гюго, в Німеччині – Е.Т.А. Гофман і Г. Гейне, в Польщі та Білорусі – А. Міцкевич.

У романтизмі домінуюче значення має суб’єктивна позиція письменника стосовно дійсності, яка виражається не стільки у відтворенні, скільки в її перетворенні. Письменників романтизму об’єднували деякі спільні риси.

Незадоволеність дійсністю, розлади з нею, розчарованість вели до створення картини світу, що відповідає ідеалам письменника. Всі письменники-романтики відходять від дійсності. Одні – у світ туманних мрій, містичного минулого, потойбічний світ (так званий пасивний романтизм, або, точніше, релігійно-містичний). Інші мріяли про майбутнє, звали до боротьби за перебудову суспільства, за особисту свободу (активний або цивільний романтизм).

Герої романтичної поезії – особистості незвичайні, виняткові. Це або розчаровані в житті бунтарі-одинаки, що йдуть з товариства, або сильні і сміливі натури, які вчиняють героїчні вчинки, які заради щастя інших готові на самопожертву. Виключні характери діють у виняткових обставинах, в яких вони і проявляють всі свої незвичайні якості, причому герої діють поза соціально-побутових умов. Дія може відбуватися в екзотичних країнах, в потойбічному світі. У романтичних творах переважає ліричний початок. Тон їх – емоційний, піднесений, пафосний.

Щодо українських майстрів поетичного слова, то до них можна віднести І. Котляревського, найвідоміший романтичний герой якого – Еней з поеми «Енеїда», поет-романтик М. Петренка, відомиго своєю піснею «Дивлюсь я на небо», Євгена Гребінку, автора всесвітньо відомого романсу «Очи черные, очи страстные», та багато інших, не менш талановитих митців.


Завантаження...

Схожі твори

Прокоментуйте...или напишите ваш отзыв! Забронировать сочинение чтобы не списали одноклассники тоже здесь!

АНТИСПАМ: (Обязательно ответьте, надеемся у вас нормально с математикой?)


8 − чотири =или прокомментируйте через социальную сеть vkontakte (но лучше через комментарии выше!)