Твір на тему: «Чому літературна молодь кінця ХІХ початку ХХ століття тяжіла до модернізму» |

Твір на тему: «Чому літературна молодь кінця ХІХ початку ХХ століття тяжіла до модернізму»

...

Голосуйте за цей твір

Твір на тему: «Чому літературна молодь кінця ХІХ початку ХХ століття тяжіла до модернізму»

Термін «модернізм», який виник від французького слова «moderne» – «сучасний», дослідники та мистецтвознавці використовують не тільки для позначення певного терміну культури, а й позначення сукупності новітніх течій у літературі, поезії й інших видах мистецтва. Вони почали з’являтися на зламі двох століть – ХІХ і ХХ.

Уже на початку минулого століття модернізм майже витіснив на задній план такі стилі і течії, як неокласика, модерн і символізм, а згодом став провідною течією в літературі багатьох європейських країн. Справжній розквіт модернізму прийшовся на 20-30 роки ХХ століття, коли ця течія поширилася за межі Європи і дійшла до Сполучених Штатів.

Прийоми і форми модернізму актуальні і сьогодні, вони зустрічаються у багатьох творах сучасних поетів і письменників.

Філософія модернізму заснована на ідеях про неможливість відтворення і пізнання сучасного світу традиційними засобами класичної літератури. Повністю відкидаючи гуманізм, демократизм і реалізм, модернізм з’явився із нераціоналістичної волюнтаристської філософії Ф. Ніцше, інтуїтивізму А. Бергсона, психоаналізу З.Фрейда і теорій А. Камю. Вже цього достатньо для того, щоб стверджувати, що найбільш за все до модернізму тяжіла молодь. Це цілком природно, адже ця течія несла з собою щось нове, нетрадиційне і навіть революційне.

Найбільш суттєвими положеннями модерністської філософії є інтернаціоналізація і глобалізація, яка, врешті-решт, приводить до втрати національних народних традицій, одухотворення різноманітної техніки, визнання замкненості людини у колі своїх фантазій, іі відчуженості від світу і самотності, суперечливості і складності відношень навколишнього світу і людини, криза поглядів на світ і переоцінка традиційних цінностей, визнання глухого кута, в якому людство опинилося після бурхливого розвитку цивілізації.

Складні і трагічні часи революційних подій, громадянської війни, культ особистості Сталіна, важке післявоєнне життя – все це привело у табір модерністів не тільки багато письменників, а і вчених, художників та інших творчих особистостей, більшість яких були представниками молодого покоління своєї доби.


Завантаження...

Схожі твори

Прокоментуйте...или напишите ваш отзыв! Забронировать сочинение чтобы не списали одноклассники тоже здесь!

АНТИСПАМ: (Обязательно ответьте, надеемся у вас нормально с математикой?)


8 − = одинили прокомментируйте через социальную сеть vkontakte (но лучше через комментарии выше!)