Історичний добуток з епохи Петра I «Полтава»

...

Голосуйте за цей твір

Нарешті, зовсім незадовго до пушкінської «Полтави» з’явився ще один добуток про Мазепу повість другорядного літератора Е. Аладьина «Кочубей» 1827. Пушкіна добре знав всі ці добутки, дечим скористався чи ледве не з кожного з них. У той же час як у трактуванні образа Мазепи, так і відносно жанру своєї поеми він пішов зовсім новим і особливим у порівнянні зі своїми попередниками путем.

У передмові до першого видання «Полтави» і в наступних замітках про неї поет наполегливо підкреслює, що у своїй поемі він прагнув бути повністю вірним історії. Так це й було на самій справі

Досить можливо, що Пушкін залишив роботу над романом «Арап Петра Великого» і тому, що образ і тема Петра I були відсунуті в ньому трохи на другий план. Особисте, частка, сімейне – доля предка Пушкіна – переважає в романі над темою державно-історичної. Ці теми є й у пушкінській «Полтаві». Але у своєрідній побудові поеми, у русі й розвитку її сюжету тема й образ Петра в остаточному підсумку висуваються на передній план, в ідейний же центр поеми ставиться подія найбільшого національно-історичного значення

Багато сучасні Пушкіних критики дорікали поета за порушення їм в «Полтаві» єдності дії, за з’єднання в одному добутку любовної інтриги й найважливіших історичних подій. До цього до відомого ступеня приєднався й Бєлінський. Давши блискучий аналіз «Полтави» і винятково високо оцінивши її «великі краси», її «дивно прекрасні подробиці», Бєлінський, разом з тим також уважав, що в поемі Пушкіна ні «необхідної єдності». Пушкіна, на думку критика, хотів сполучити в рамках одного добутку «епічну поему» і «романтичну поему начебто байроновской». У результаті не вийшло ні того, ні іншого. Однак Бєлінський підходить у даному випадку до оцінки «Полтави» з міркою звичайного розподілу поезії на пологи й види. Тим часом Пушкін у своїй творчості постійно ці умовні рамки ламає. Зламав він їх і в «Полтаві».

В «Полтаві» Пушкін знову звернувся до улюбленого жанру, що стали провідним поетичним жанром літератури 20-х років,- жанру віршованої поеми. Однак нова поема Пушкіна принципово й істотно відрізнялася від усього раніше їм у цьому роді створеного

Як у відношенні «Стансів», так і у відношенні «Полтави» Пушкін випливав давньої традиції. Створити поему про Петра I намагалися вже росіяни письменники XVIII в. незакінчені «Петрида» А. Д. Кантемира, «Петро Великий» М. В. Ломоносова. «Петриады» посилено писалися й епігонами класицизму наприкінці XVIII – початку XIX в. Однак ніякого значення їхньої епопеї про Петра не мали; повністю зжив себе вчасно Пушкіна й самий жанр «класичної» епопеї. У той же час в XIX в. у світовій літературі почав складатися новий жанр романтичної поеми на історичний сюжет: поеми В. Скотта з епохи середньовіччя, деякі поеми Байрона «Мазепа», поеми Міцкевича «Гражина», «Конрад Валленрод»., Тему боротьби Мазепи проти Петра I, що трактувалася в дусі абристской романтики – у плані боротьби «волі із самовластьем», К. Ф. Рилєєв поклав в основу своєї поеми «Войнаровский».

«Полтавою» Пушкін, дійсно, вирішив історичне завдання – створити високомистецьку героїчну поему про Петра I. Але він аж ніяк не наділив свій задум у традиційні форми епопеї або романтичної поеми. До моменту створення «Полтави» Пушкін був автором не тільки романтичних поем, але й «Бориса Годунова» і «Арапа Петра Великого»; до цього часу він уже освоїв і творчо розвив досвід не тільки Байрона, але й Шекспіра й В. Скотта. І «Полтава» Пушкіна – добуток зовсім нового типу – реалістична історична поема, що увібрала в себе елементи не тільки епопеї й романтичної поеми, але й трагедії сцени-діалоги між Мазепою й ією, монологи Мазепи й роману. Причому широкий синтез найрізноманітніших жанрів був здійснений Пушкіним у значній мірі саме на романній основі: романічна фабула любові ії й Мазепи дала можливість розгорнути яскраву картину даної історичної епохи. Наполегливе й послідовне прагнення до максимальної правдивості в зображенні минулого, до «відродження» минулого століття у всій його істині, що ставив своїм основним завданням Пушкін уже в «Борисі Годунове», знову – цього разу в жанрі поеми – проявляється й в «Полтаві». Щодо цього Пушкін рішуче відштовхується не тільки від «класичної» епопеї з обов’язковою наявністю в ній елементів чудесного, але й від романтичної поеми

У романтичній фабулі своєї поеми, хоча вона й заснована на реальних подіях, Пушкін, щоправда, допускає елементи художнього вимислу й навіть в окремих випадках відступає від фактів історії наприклад, заміна ім’я героїні, що насправді звалася Матреной. Зате у всім іншому поет повністю опирається на ретельно вивчені їм історичні джерела й матеріали, якими він тільки міг у ту пору розташовувати. Однак набагато, значніше цієї фактичної точності; художній історизм «Полтави» – наявність у ній справді історичних, тобто обумовлених епохою і її в собі що персоніфікують, образів-характерів


Завантаження...

Схожі твори

Прокоментуйте...или напишите ваш отзыв! Забронировать сочинение чтобы не списали одноклассники тоже здесь!

АНТИСПАМ: (Обязательно ответьте, надеемся у вас нормально с математикой?)


− п'ять = 3или прокомментируйте через социальную сеть vkontakte (но лучше через комментарии выше!)